Підготовка до школи

(5-6 років)

Програма «Підготовка до школи» забезпечує наступність між дошкільним та шкільним навчанням, включає заняття з

– читання,
– письма,
– розвитку мовлення,
– математики,
– логіки,
– ейдетики,
– творчості.

Додатково пропонується курс англійської або німецької мови.

Всі завдання чітко підпорядковані одній меті: процес пізнання має бути захоплюючим, сучасним, результативним і викликати у дитини бажання його продовжувати. Змінено пріоритет із «Що вивчаємо?» на «Як вивчаємо?».

Програма вирізняється темпами здобуття учнями знань, ілюстративністю, доступністю поданої інформації, формуванням комплексу знань, умінь і навичок для всебічного розвитку майбутнього школяра.

Учні набувають необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю, у дітей розвиваються пізнавальні процеси – сприйняття, пам’ять, мислення, уява й увага.

Навчання за Програмою «Підготовка до школи» проходить в атмосфері довіри та взаємодопомоги, дітям цікаво робити відкриття, усвідомлювати важливість здобутих знань.

Формування початкових математичних знань і способів діяльності  грунтується на засвоєнні учнями у передшкільний період математичних уявлень, які на елементарному рівні відображають ознаки, властивості та відношення предметів навколишнього світу. Результатом опанування дошкільником цих уявлень є уміння:

  • визначати ознаки та властивості предметів за формою, розміром, кольором, матеріалом, призначенням тощо;
  • орієнтуватись у просторі та визначати розташування предметів у ньому;
  • встановлювати найпростіші детермінанти;
  • лічити предмети, вживати у мовленні відповідні кількісні та порядкові числівники;
  • уміти визначати попереднє і наступне число;робити елементарні умовиводи;
  • висловлювати прості оцінні судження.
  • мати явлення про натуральне число формувати на основі оперування сукупностями (множинами) предметів, у тому числі геометричних фігур.

Дошкільники  вивчають нумерацію чисел першого десятка, числа і цифри для їх запису, опановують дії додавання і віднімання, знайомляться з задачами.

Тривалість – 1 година 15 хвилин,

іноземні мови – 35 хвилин, 2 рази на тиждень

Максимальна кількість дітей в групі – 10