Скарби мудрунчиків

3 – 4, 4 – 5 років 

групи раннього розвитку (Артльорн на Куренівці)

Тривалість – 50 хвилин

Періодичність – 2 рази на тиждень

Кількість дітей в групі – 6.

Мудрі малята

 • вчаться спостерігати,
 • слухати і розмовляти,
 • все навколо пізнавати

3-4 роки – це період, коли інтенсивно розвивається допитливість та цікавість до навколишнього світу. На заняттях ми передбачили раціональне чергування різних видів діяльності: ігрової, продуктивної, комунікативної, пізнавально-дослідницької, музично-мистецької, сприйняття художньої літератури. Це забезпечить фізичний та психологічний комфорт кожній дитині.

Курс занять для 4-5-річок направлений на поступову підготовку дітей до школи. Під керівництвом досвідченого педагога, діти працюватимуть над розвитком зв’язного мовлення, слухового сприйняття, вивчать літери і цифри, навчаться читати та рахувати. Діти зможуть легко аналізувати, синтезувати, узагальнювати отриману інформацію, порівнювати явища та предмети. Вправи з логаритміки допоможуть навчитися чітко вимовляти звуки.

Мудрунчики будуть обстежувати, складати, випробувати, конструювати, сортувати, імітувати, імпровізувати. Малята відкриватимуть скарби довкілля, мовленеву скарбничку, математичні скарби, скарби рідної природи та багато багато іншого.

Невеликі групи дозволяють індивідуально працювати з кожною дитиною.

Додатково пропонується курс англійської мови.

Скарби довкілля

Діти пізнають суть предмета або явища в порівнянні – виділенні або узагальненні істотних ознак. Наші скарби за такими темами:

 • Мій дім (предмети побуту та вжитку);
 • Різні професії (дорослих і батьків);
 • Всесвіт (елементарні уявлення про Землю, космос);
 • Варися борщику (продукти харчування);
 • Родина (обов’язки в сім’ї, культура, традиції);
 • Україна (край, де живе сама дитина);
 • Техніка (безпека в побуті);
 • Транспорт (види транспорту, правила поведінки в транспорті, правила вуличного руху);
 • Безпека (поводження з вогнем, водою, правила поведінки з незнайомцями).

Мовленева скарбничка

Програма направлена на збагачення та активізацію словника дітей різноманітними частинами мови. Ми підтримуємо бажання дітей до спілкування, слухання та розуміння. Заняття в Центрі сприяють вихованню культури мовлення. Активно звертаємося до фольклору та літературних творів.

Скарби грамоти

Розвиваємо мовленевий слух, спонукаємо до відтворення звуків, слів, речень. Визначаємо початкові та кінцеві звуки в словах. Вслухаємося в мову, мова з речень, речення зі слів. Початкове вивчення букв, читання перших двоскладових слів.

Скарби математичні

Ми розширюємо і збагачуємо первинну орієнтацію 3-4 річних дітей в кількісних відношеннях навколишньої дійсності. Вчимо дітей використовувати математичний матеріал, як основу для розвитку й удосконалення сенсорних дій. Використовуємо вправи на класифікацію, упорядкування множини предметів за різними ознаками. Поєднуємо завдання з розвитку мислення і розвитку мовлення, заохочуємо до допитливості та пізнавальної активності.

Скарби за темами:

 • лічба в межах 10, прямий та зворотний рахунок;
 • числівники в мові;
 • цифри;
 • величина предметів;
 • орієнтація в часі;
 • логічні завдання;
 • вправи з елементами ейдетики;
 • форма предметів.

Скарби рідної природи

Природа – джерело позитивних емоцій. На заняттях діти знайомляться з явищами природи в різні пори року, формуються елементарні уявлення про рослини і творин з найближчого оточення та інших країн. Формуємо найперші уявлення про естетичну своєрідність природи в різні пори року. Виховуємо здатність творчо реагувати на прояви прекрасного в природі. Вправи на творче відтворення об’єктів і явищ природи в рухах і звуках. Охорона природи. Правила поводження з тваринами. Турбота про власне здоров’я.